Välkomna till AHNI Ekonomiservice

Vi vill hjälpa Er att ta kontroll över Era räkenskaper

Att kunna lita på sina finanser ger fördelen att man kan planera och driva verksamhet och inte att verksamheten eller situationen driver dig.
Det i sig möjliggör maximal nyttjande av företagets alla resurser.

Vi vet av erfarenhet att kontroll över räkenskaper och analyser av dessa gör stor skillnad både i det korta liksom långa perspektivet.
Rätt beslutsunderlag möjliggör för företaget att fatta beslut som effektiviserar verksamheten.

Den mångåriga erfarenheten vi har som konsulter i både mindre och större företag har gett oss bred erfarenhet av att hantera komplexa system, turbulenta situationer i företag och organisationsförändringar.

This site in english